AVUKATLIK RUHSATINA BAŞVURMAK İÇİN GEREKİ BELGELER
•   Ruhsat harcı (Vergi dairesine yatırılacaktır) : 9.163,60 TL
•   Avukat Ruhsatnamesi Bedeli
   
: 3.000,00 TL
•   Baroya giriş aidatı
: 1. Dönem 250,00 TL
  2. Dönem 250,00 TL 

•   Türkiye Barolar Birliği Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yenişehir Şubesi

16000075 Hesabına  ya da

Alıcı Adı: T.BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Iban No : TR59 0001 2009 2120 0016 0000 75 

: 300,00 TL 
•   Arşivli sicil kaydı : 1 adet
•   BİYOMETRİK Fotoğraf (6x9 ebadında)
    (Renkli, kravatlı, avukat cübbeli)
: 6 adet
•   SGK Bölge Müdürlüğü’nden kaydı olmadığına dair kurumdan onaylı belge  
•   Bağ-Kur Bölge Müdürlüğü’nden kaydı olmadığına dair kurumdan onaylı belge  
•   Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğünden kaydı olmadığına dair kurumdan onaylı belge  
   

 

Not:
Yurtdışındaki Hukuk Fak. Mezun olanların ek olarak getirmesi gerekenler:
•   Denklik belgesi
•   Fark derslerini verdiklerine dair belge

 

Memur Başvurucular için;

a- Çalıştığı kurumdan hizmet döküm cetveli (yeni tarihli)
b- Çalıştığı kurumdan sicil özeti (yeni tarihli)
c - Disiplin soruşturması olup olmadığına dair belge (yeni tarihli)